چتر بیمه رازی بر سر زوج‌های خوزستانی
چتر بیمه رازی بر سر زوج‌های خوزستانی
اقتصادوتجارت : ۱۴ زوج خوزستانی در روزهای ابتدایی زندگی مشترک خود تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه‌گذاری قرار گرفتند.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بیمه رازی ،هشتم آبان ماه سال جاری ۱۴ زوج خوزستانی با دریافت بیمه نامه عمر و سرمایه‌گذاری بیمه رازی در قالب طرح بیمه مهر زندگی تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه رازی قرار گرفتند.

اولین حق بیمه نامه این بیست و هشت بیمه نامه مهر زندگی که در شعبه استان خوزستان شرکت بیمه رازی صادر شده به عنوان هدیه از سوی بیمه رازی، اولین شرکت بخش خصوصی صنعت بیمه ایران پرداخت شده است.

براساس این گزارش، طرح مهر زندگی نوزادان، نوعروس ها و تازه دامادها را در زمینه درمان تکمیلی، سرمایه گذاری و ایجاد اندوخته و .. تحت پوشش قرار می‌دهد.