چاه جذبی در نقاط آبگیر منطقه۲ حفر شد
چاه جذبی در نقاط آبگیر منطقه۲ حفر شد
اقتصادوتجارت : سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه2 خبر داد : با حفر چاه های حذبی در نقاط آبگیر شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی ساماندهی شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲،علیرضا جعفری با بیان اینکه منطقه ۲ با اعلام این خبرگفت:با توجه به ضرورت برنامه های اجرایی در جلوگیری از سرازیر شدن آبهای سطحی در معابر ومسائل زیست محیطی طرح توسعه و ساماندهی شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی دراولویت برنامه ها قراردارد.
وی افزود: بدین منظورعلاوه براحداث شبکه جمع آوری آب های سطحی، حفر چاه جذبی در نقاط آبگیر و معابری که امکان انتقال آب از طریق شبکه و جدول وجود ندارد انجام شد.
جعفری با بیان اینکه به منظور تکمیل و به روز رسانی شبکه جمع آوری آب های سطحی عملیات احداث جداول و همچنین حفر چاههای جذبی اجراشدو افزود: به لحاظ وجود پل های متعدد سواره رو و همچنین ویژگی کوهپایه ای و شیب در برخی از معابر دفع و جمع آوری آبهای سطحی از طریق حفر چاه جذبی در این نقاط انجام می شود.