چادرملو در آستانه تحول جدید
چادرملو در آستانه تحول جدید
اقتصادوتجارت : مدیرکل حوزه مدیر عامل و معاون مالی و سرمایه انسانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به ضرورت تحول ساختاری در جهت نیل به اهداف توسعه گفت : تغییر و تحولاتی که در چند سال اخیر در دنیا اتفاق افتاده نقش بنگاه های صنعتی را با رویکرد جدید روبه رو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی بنگاه ها نسبت به قبل می باشد. هم اکنون بعنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده که سازمانهای موفق سازمانهایی هستند که تغییر و تحول را جهت رسیدن به توسعه پایدار در اهداف و برنامه های خود لحاظ می کنند.

مهندس فرهاد آذرین فر افزود: نگرش جدید در چادرملو بر این باور است که برنامه ریزی سنتی مبتنی بر وضع موجود می بایست به برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر شناخت و استقبال از اتفاقات آینده تبدیل شود و بدون توجه به مسائل راهبردی قادر به اجرای رسالت و مسئولیت های خویش نخواهیم بود. از همین رو تغییر در ساختار و تقسیم کار و منطقی کردن و مناسب ساختن وظایف در ساختار جدید و برنامه راهبردی شامل چشم انداز – ماموریت – ارزشها – اهداف راهبردی – استراتژی ها و برنامه عملیاتی، بعنوان ضرورت و عزم جدی متمرکز گردیده است. از این رو مهندسی مجدد ساختار سازمانی و نمودار تفصیلی، معطوف به اهداف توسعه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تهیه، مصوب و اجرا گردید.
معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو در خصوص برنامه و طرح های شرکت تصریح کرد: سعی گردیده در پروژه های توسعه شرکت، هماهنگی لازم با برنامه های توسعه ای کشور و اسناد بالادستی
به عمل آید ، به همین منظور نقطه نظرات مدیران و خبرگان نیز اخذ گردد که نتایج مرحله اول مربوط به ماموریت – چشم انداز – ارزشها و اهداف راهبردی تعیین شده است و قطعاً آغازی است در تحقق اهداف تحول .
وی مدیریت متوازن و یکپارچه زنجیره اصلی و پشتیبانی صنعت فولاد با تاکید بر بهره گیری از فناوری های نوین و هوشمند و سرمایه انسانی خلاق و متخصص در جهت کمک به توسعه پایدار، بهره وری و نوآوری کشور را از ماموریت کلان این شرکت کرد و چشم انداز آن را ، برترین ارزش آفرینی در بین شرکت های معدنی و صنعتی کشور برای کلیه ذینفعان دانست .
مدیر کل حوزه مدیر عامل و معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو همچنین از جمله اهداف راهبردی شرکت را مشتری مداری – شایسته سالاری – حفظ کرامت انسانی – مسئولیت اجتماعی و صیانت از محیط زیست بر شمرد و افزود: افزایش کمی و کیفی محصولات در زنجیره فولاد- کمک به افزایش اشتغالزایی در منطقه و کشور- کمک به بهبود سلامت جوامع محلی- کمک به ارتقای توانمندیهای مردم جوامع محلی- کمک به ارتقای سطح زیست محیطی در مناطق همجوار- توسعه همکاریها با شرکتهای دانش بنیان و نوآور- افزایش فروش محصولات با ارزش افزوده بالا در هلدینگ- توسعه توانمندیهای سرمایه انسانی هلدینگ- توسعه فعالیتهای معدنی شامل اکتشاف، استخراج و فرآوری- توسعه زنجیره پشتیبانی با تمرکز بر انرژی، آب و حمل و نقل- توسعه زنجیره صنعتی با رویکرد متوازن و یکپارچه منطبق با سیاستهای کلان در بخش معدن- افزایش بکارگیری تجهیزات بومی شده در هلدینگ- توسعه انتقال تکنولوژیهای نوین به هلدینگ- حرکت به سمت هوشمندسازی کسب وکارهای هلدینگ- ارتقای هم افزایی در هلدینگ- ارتقای نظام شایسته سالاری در انتصابات هلدینگ- افزایش رضایت ذینفعان محلی از فعالیت هلدینگ در راستای مسئولیت اجتماعی- افزایش رضایت مشتریان هلدینگ، از مهمترین محورهای های تدوین شده راهبری چادرملو است .