چادرملو جایزه طلایی مسئولیت اجتماعی را دریافت کرد
چادرملو جایزه طلایی مسئولیت اجتماعی را دریافت کرد
اقتصادوتجارت : جایزه طلایی و تندیس ویژه حوزه محیط زیست به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اهدا گردید .

در چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاههای اقتصادی که شب گذشته در محل سالن همایشهای صدا و سیما برگزار گردید جایزه طلایی و تندیس ویژه حوزه محیط زیست به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اهدا گردید .