چادرملو برترین شرکت معدنی بورس معرفی شد
چادرملو برترین شرکت معدنی بورس معرفی شد
اقتصادوتجارت : شرکت چادرملو به عنوان برترین شرکت بورس تهران از از منظر نهاد ناظر به لحاظ سودآوری معرفی شد.

به گزارش خبرنگار ما شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ۹ ماهه امسال با ثبت فروش ۳۳۵۱۲ میلیارد تومان توانست به سود خالص ۱۸۲۳۵ میلیارد تومان دست یابد ، این سود با جهش ۹۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه شده است.
«کچاد» قرار است افزایش سرمایه جذاب ۱۱۵ درصد از محل سود انباشته را اجرا کند و سرمایه شرکت تا مرز ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد.
این افزایش سرمایه جذاب قرار است صرف طرح های توسعه ای شرکت شود. همچنین ثبت فروش سنگین ۴۱۴۴۴ میلیارد برای ۱۱ ماهه انتظار های آتی در سهم را برای تعدیل مثبت و رشد سود سازی شرکت برای ۳ ماهه آخر سال جاری افزایش داده است.