پیگیری و نظارت مستمر بر رفع خطراز ساختمان های ناایمن
پیگیری و نظارت مستمر بر رفع خطراز ساختمان های ناایمن
شبکه اقتصادوتجارت : شهردار منطقه 19 گفت: در راستای ایمن سازی ساختمان های پرخطر و ناایمن، فعالیت شناسایی و صدرو اخطار به مالکان آن ها انجام شده است.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، علی توکلی در جلسه کمیته ایمنی که با حضور نمایندگان آتش نشانی و مسئولان شهرداری این منطقه برگزار شد، با تأکید بر رفع خطر از ساختمان های ناایمن منطقه گفت: به همین منظور ضمن شناسایی این ساختمان ها و احصاء موارد خطرناک و ناایمن، اخطارهای لازم به منظور ایمن سازی ساختمان به آن ها صادر شده است.
او با اشاره به بند ۱۴ ماده ۵۵ مبنی بر اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای رفع خطر از بناهای ناایمن و پرخطر تصریح کرد: در همین راستا اقدامات قانونی برای رفع موارد اعلامی سازمان آتش نشانی و خمات ایمنی شهرداری تهران طی بازدید از این اماکن صورت می گیرد.
توکلی خواستار تسریع اقدامات مورد نیاز برای رفع خطر ساختمان های اولویت دار همچون پاساژ زنجانی شد و ادامه داد: مجتمع سهیل، سالن پذیرایی طوبی، گود جنب میدان ماهان و برخی از درمانگاه های شناسایی شده از دیگر بناهای ناایمن هستند که باید ضمن پیگیری های مستمر برای اجرای موارد ایمن سازی، اطلاع رسانی لازم نیز درخصوص ناایمن بودن این ساختمان ها انجام شود.
شهردار منطقه یکی از مهمترین اقدامات مهم این منطقه را در بحث رفع خطر از ساختمان های ناایمن تخریب پاساژ توحید اعلام کرد که با اخذ مصوبه شورای تأمین اجرا و ضمن تأمین امنیت جانی شهروندان منجر به رفع گره ترافیکی خیابان شکوفه شد.