پیوست عدالت در تدقیق عنوان برنامه های سال آتی منطقه ۱۶
پیوست عدالت در تدقیق عنوان برنامه های سال آتی منطقه ۱۶
اقتصادوتجارت : سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۱۶، اظهار داشت: عدالت اجتماعی هسته اصلی برنامه ریزی پروژه های مدیریت شهری در این منطقه است، در برنامه ریزی اجرای پروژه ها در محلات نه گانه در سال آتی وضعیت محلات از نظر شیوه توزیع خدمات و میزان برخورداری از شاخص های مختلف رونق آفرینی اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و زیربنایی به عنوان یک اصل رعایت شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۶، وی با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه خدمات شهری به مثابه نوعی کالای عمومی محسوب می‌شود، برآورد و مکان یابی صحیح آن بر عهده مدیریت شهری است، بنابراین نمی توان بخشی از جامعه شهری را از آن محروم کرد، عدالت به منزله توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهری به منظور رسیدن به یک جامعه متوازن است، عدم توزیع مناسب خدمات باعث از میان رفتن عدالت و افزایش نارضایتی شهروندان از محل سکونت خود و مدیران شهری خواهد شد، در محلات منطقه ۱۶، بر اساس طرح های سنواتی و زیرساختی محله نازی آباد به دلیل شرایط محیطی بیشترین سطح برخورداری از امکانات و خدمات را دارا می باشد و محله باغ آذری کمترین برخورداری از امکانات و خدمات را دارا است.

🔸 وی افزود: در برنامه ریزی های سال آتی این مهم لحاظ شده و بسیار مورد توجه است، در بازدیدهای سطح محلات و در دیدارهای مردمی که در مساجد که با نخبگان و معتمدین محلی برگزار می شود، یافته های حاصل نشان دهنده‌ی نارضایتی شهروندان از شیوه توزیع خدمات است، مشارکت ندادن شهروندان، نداشتن تعریف مشخص کاربری های محله ای، نبود و نزول تسهیلات زیرساختی خدماتی و عدم توجه به جایگاه مهم شورایاری ها، نخبگان و معتمدین محلی، ائمه جماعات و … از مهمترین جنبه هایی است که نابرابری را در محلات تشدید می کند، مدیریت شهری با آگاهی و توجه به این امور می‌تواند نقش بهتری در توزیع خدمات داشته باشد.

🔸 سید مرتضی روحانی مشارکت و اعتماد شهروندان به مدیران شهری را از عوامل مهم در شکل گیری سرمایه اجتماعی در محلات بیان کرد و گفت: در جلسات قرار خدمت که در محلات نه گانه با حضور نخبگان، ائمه جماعات، معتمدین محلات و نمایندگان سازمان ها و ارگان های دیگر و مدیران شهری نواحی و … برگزار می شود، شاخص های مهم ضعف و قوت محلات در راستای برقراری عدالت شهری و مشارکت مدنی بررسی شده و تمامی ظرفیت های محله مورد توجه قرار می‌گیرد.

🔸 هدف از این اقدامات مهم علاوه بر پیوست عدالت در تدقیق عنوان برنامه های سال آتی منطقه، شناسایی عوامل موثر و تشکیل دهنده سرمایه‌های اجتماعی در تحقق عدالت شهری در سطح مدیریت محلی و توزیع عادلانه خدمات در محلات است، برنامه ها و پروژه هایی که مطرح می شود بعد از تایید معاونت های مربوطه جهت ارائه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصویب در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران به اداره کل بوجه ارسال می شود و نکته حائز اهمیت این است که به تکمیل پروژه ها و اجرایی شدنشان در سال ۱۴۰۱ توجه ویژه می شود.