پیوست اجتماعی برای پروژه بهسازی خیابان‌های ملت و اکباتان تهیه می‌شود
پیوست اجتماعی برای پروژه بهسازی خیابان‌های ملت و اکباتان تهیه می‌شود
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه ۱۲ از تهیه پیوست اجتماعی برای پروژه بهسازی و تعریض پیاده‌روی خیابان ملت، حد فاصل خیابان امیرکبیر تا جمهوری و خیابان اکباتان، حد فاصل خیابان سعدی تا ملت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، امیر یزدی، شهردار منطقه با تأکید بر اهمیت تهیه پیوست‌های اجتماعی برای پروژه‌های عمرانی گفت: در شهرداری منطقه ۱۲ این اعتقاد وجود دارد که پروژه‌های مطالعاتی طرح اتاف (ارزیابی تأثیرات اجتماعی-فرهنگی) با تکیه بر دیدگاه‌ها و نیازهای شهروندان، افق‌های سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری را در طراحی پروژه‌های عمرانی روشن می‌سازد.

یزدی ضمن بیان این مطلب که مردم قلب طهران، متولیان اصلی طرح‌های اتاف در منطقه ۱۲ به شمار می‌روند، افزود: پروژه مطالعاتی اتاف بهسازی خیابان ملت و اکباتان با هدف تغییر تسهیلات ترافیکی به نفع عابران پیاده و دوچرخه، افزایش سطح جذابیت تاریخی و گردشگری محدوده و بهسازی محیطی و ترافیکی خیابان‌های اطراف در شهرداری منطقه ۱۲ طراحی شده و طی جلسات کارشناسی در این منطقه به اجرا درخواهد آمد.

گفتنی است جلسه دفاع نهایی از طرح اتاف بهسازی خیابان ملت و اکباتان در شهرداری منطقه ۱۲ با حضور سیدامیرحسین ساداتی، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه، حسن اسماعیل‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، زاهد قادری، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و برخی مدیران اداره اجتماعی دفتر مطالعات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به همراه چند تن از مدیران شهری در منطقه ۱۲ برگزار شد.

در این جلسه ساداتی در مورد خیابان ملت گفت: این خیابان بستر بسیار خوبی برای اجرای طرح اتاف است؛ چراکه به دلیل حجم زیاد رفت‌وآمد از سراسر کشور، نیاز به ساماندهی و ایجاد نظم برای سهولت تردد مردم، همچنین ارائه برنامه‌های عملیاتی متناسب با بافت تاریخی و گردشگری این محدوده در آن احساس می‌شود.

وی در تشریح وضعیت فعلی این خیابان افزود: هم‌اکنون خیابان ملت به دلیل تردد و توقف گسترده خودروها و موتورسیکلت‌ها، ترافیک بی‌رویه و اشغال معابر، تراکم و سد معبر وانت‌ها، موتورسیکلت‌ها و باربرها به مسائل متعدد کالبدی و اجتماعی، ناپایداری محیطی و به دنبال آن، رشد نارضایتی عمومی مبتلا شده است.

ساداتی از برپایی پاتوق‌های فرهنگی و اجتماعی با هدف شکل‌گیری اجتماعات محله‌ای در کنار این طرح خبر داد و گفت: کلیات طرح اتاف خیابان‌های ملت و اکباتان بسیار خوب بیان شده و با انجام اصلاحات و پیشنهادات ارائه‌شده، می‌تواند به پختگی بیشتری برسد.