پیام مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی
پیام مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی
اقتصادوتجارت : مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران طی پیامی فرارسیدن روز روابط عمومی و ارتباطات را تبریک گفت.

ارتباط سنگ بنای تمدن بشری است و در طول تاریخ هرچند ابزار آن بنا به مقتضیات زمان و مکان و میزان دانش بشر متفاوت بوده است اما هویت آن همواره به عنوان یک فرایند ثابت بوده است. وقتی صحبت از فرایند می شود مهمترین خصلت آن یعنی کنش و بر هم کنش عناصر بر روی هم در اذهان تداعی می گردد و همین خصلت است که اهمیت ارتباط را دو چندان می کند. به عبارتی انسان ها در این فرایند آموخته اند که نمی توانند انفرادی و مجزای از دیگران اهداف خود را دنبال کنند. اگر از ارتباط بین فردی عبور کنیم (که آن هم از خصوصیت کنش و برهمکنش عناصر مبرا نیست) در ارتباط جمعی نیازمند ابزارهایی هستیم که بتوانند این کنش و بر همکنش بین عناصر ارتباطی را تسهیل کند، روابط عمومی ها به نوعی این وظیفه مهم را بر عهده دارند و یک روابط عمومی موفق روابط عمومی است که بتواند در دو حوزه درون و برون سازمانی زمینه بروز و ظهور این خصوصیت از فرایند ارتباط را به بهترین شکل ممکن فراهم کند. در بخش صنعت و تولید برقراری ارتباط موثر بین بدنه کارگری و مدیریت و همچنین بدنه مدیریت با مشتریان باید به جد مورد توجه روابط عمومی باشد. تا سازمان در فضایی تعاملی نه تنها چالش های خود را برطرف کند بلکه همدلی را افزایش دهد. و البته همدلی می تواند بسیاری از موانع را در یک شرکت مرتفع کند.

اینجانب ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی به همه فعالان این عرصه به خصوص روابط عمومی های بخش صنعت یقین دارم سرمایه گذاری در این بخش می تواندتاثیرات مستقیمی در افزایش بهره وری و بهبود مستمر سیستم داشته باشد.

محمد کمال زاده

مدیرعامل