پیام تبریک مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس با مناسبت روز میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر
پیام تبریک مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس با مناسبت روز میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر
اقتصادوتجارت : مسعود حسنی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس سالروز میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر راتبریک گفت.

مسعود حسنی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس بمناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر پیام تبریکی صادر کرد.