پگاه آماده خرید شیرخام دامداران به قیمت مصوب جدید
پگاه آماده خرید شیرخام دامداران به قیمت مصوب جدید
اقتصادوتجارت : شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) در اطلاعیه‌ای برای خرید شیرخام دامداران کشور به قیمت مصوب وزارت جهادکشاورزی اعلام آمادگی و از دامداران کشور دعوت به همکاری کرد.

پگاه در راستای سیاست‌های دولت و با هماهنگی سازمان تعاون روستایی ایران،آماده است تا شیر تولیدی مناطق مختلف کشور را به قیمت جدید مصوب دریافت کند.

🔹در صورت نیاز به هماهنگی از مسیرهای زیر تماس داشته باشید.

تلفن شرکت(مدیریت شیرخام): ١۴-٠٢١٨٨٨٧۵٠١١
ارتباط با مشتریان: ٠٢١۴٢٠۴٧