پویش جامعه سبز اندیش چادرملو با هدف حفاظت از محیط زیست
پویش جامعه سبز اندیش چادرملو با هدف حفاظت از محیط زیست
اقتصادوتجارت : در دومین پویش جامعه سبز اندیش با اجرای يك برنامه فرهنگی، زيست محيطی ، زباله های رها شده در محوطه بیرون از مجتمع معدنی چادرملو جمع آوری شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی مجتمع معدنی چادرملو ، مهندس حمید جهانی در حاشيه اين برنامه زیست محیطی گفتند: يكی از اهداف اين برنامه ترويج حفاظت از محيط زيست است.
مدیر مجتمع معدنی چادرملو بيان داشتند: امروزه با اينكه همه نسبت به ماندگاری پلاستيك و زباله های رها شده در طبيعت و تاثيرات جبران ناپذير آن بر محيط زيست آگاهی داریم اما همچنان از كيسه های پلاستكی استفاده میکنیم ضمن آنكه متاسفانه درطبيعت نیز رها میکنیم
ایشان افزودند: همه ی ما به عنوان ساكنان زمين با تكيه بر اين جمله كه بايد از خودمان شروع كنيم و منتظر اقدام مثبت از سوی ديگران نباشيم، ميتوانيم با توليد و مصرف كمتر پلاستيك و در صورت لزوم استفاده از پلاستيك های تجزيه پذير گياهی به عنوان جايگزينی برای ظروف و نايلكس، به بهبود وضعيت محيط زيست و بهتر شدن حال زمين كمك كنيم.
جهانی اظهار داشت: با وجود اينكه اين گونه فعاليت ها در حمايت از محيط زيست نمادين است اما همراهی کارکنان در اين نوع برنامه ها در دفاع از محيط زيست، نشان از اهميت اين بخش دارد.
وي افزود: هدف از اعمال نمادين اين برنامه، جمع آوری زباله و پسماند نيست بلكه با اجرای اين گونه برنامه ها در تلاش هستيم كه فرهنگ حفظ محيط زيست و توسعه پايدار را ترويج دهيم، كه اميد است با ترويج اينگونه فعاليت‌ها در حمايت از محيط زيست، گامی بلند در جهت ارتقاء فرهنگ و بهبود وضعيت محيط زيست برداشته شود.
وي افزود: نكته بارز اين مراسم اين است كه يك مجموعه معدنی و صنعتی به صورت خودجوش برای حفاظت از محيط زيست پای كار آمده است.
در پایان این همایش به دستور مدیریت مجتمع معدنی چادرملو از کلیه پرسنلی که در اجرای این برنامه فرهنگی، زیست محیطی حضور داشتند به نحو تقدیر گردید.