پشت پرده افزایش قیمت ارز/ خبرهای امید بخش از منابع مسدودی
پشت پرده افزایش قیمت ارز/ خبرهای امید بخش از منابع مسدودی
شبکه اقتصادوتجارت : عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره پشت پرده افزایش قیمت ارز پرداخت و اعلام کرد: بانک مرکزی اجازه نداده است که واضعان تحریم به هدف اصلی خودشان در دوسال گذشته، که همانا فروپاشی اقتصاد کشور بود، برسند.
 عبدالناصر همتی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی خود به بیان توضیحات درباره افزایش شدید قیمت ارز و حواشی اخیر پرداخت و نوشت: در اوج فشار حداکثری و بعد از دو سال مقاومت بانک مرکزی درخط مقدم جنگ اقتصادی و درمقابل شدیدترین وبی سابقه‌ترین تحریم‌های پولی وبانکی وعلیرغم محدودیت دسترسی به درآمد‌های ارزی کشور، بانک مرکزی با تمرکز بر تأمین کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه موردنیاز واحد‌های تولیدی، نیاز‌های اساسی و ضروری کشور را با تمام سختی‌ها به خوبی وکفایت تامین کرده واجازه نیزنداده است که واضعان تحریم به هدف اصلی خودشان در دوسال گذشته، که همانا فروپاشی اقتصاد کشور بود، برسند.
با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر، که در مورد دلایل آن به موقع خود توضیح خواهم داد، هجمه‌های سازمان یافته وبعضاًبا هدف‌های خاص، علیه بانک مرکزی آغاز شده است.
با وجود سختی‌ها و دشواری ها، کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی است، مردم عزیز مطمئن باشندبانک مرکزی بدون توجه به حواشی، به تلاش خود، برای ثبات سازی بیشتر در بازار‌ها و انشاالله عبورمطمئن از آخرین مراحل فشار حداکثری، ادامه خواهد داد.
وی در بخش دیگری از این یادداشت نوشت: این روز‌ها بعدازطرح مکانیزم ماشه، اخباری در موردقطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح میشود، فارغ ازقابلیت عملیاتی داشتن و میزان تأثیر عملی آن، متأسفانه تأثیر روانی آن دربازار ارز سایه افکنده است. درحالیکه درمقابل آن، خبر‌های مثبتی از منابع مسدودی دارم.
ونیز، همانطور که قبلا ًگفتم روند عرضه و معاملات حواله‌های ارزی در بازار دوم، دربسترسامانه نیما، بخصوص سه ماهه اخیر، بهتر ازقبل شده است.
صادر کنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ — ۱۳۹۸خود را، به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و مانده تعهدات آنهابه حدود۱۹میلیار دلارکاهش یافته است. میانگین وزنی نرخ ارز در سامانه نیما نیز، با روند کاهشی به محدوده ۲۳ هزار تومان به ازای هر دلار رسیده است، که البته تأثیرخود را بتدریج درنرخ‌های بازار نشان خواهد داد.