پس از انتخابات، جهان با یک آمریکای متفاوت مواجه خواهد شد!
پس از انتخابات، جهان با یک آمریکای متفاوت مواجه خواهد شد!
شبکه اقتصادوتجارت : چه بایدن به کاخ سفید برسد و چه ترامپ برای بار دوم پیروز شود، جهان با یک آمریکای متفاوت وارد تعامل می‌شود. در واقع، برای اغلب تحلیلگران مشخص است که صرفنظر از اینکه پیروز نهایی این رقابت چه کسی باشد، آمریکا تغییر خواهد کرد.
 عقیده برخی کارشناسان آمریکا همان آمریکای سابق است چرا که این دولت، دولتِ موسسات است و اساسا با ورود هر رئیس جمهوری، تغییری نمی‌کند.
 
در خصوص نتایج انتخابات دیروز، آمریکا وجوه مختلفی دارد، چه در سطح داخلی و چه در سطح جهانی، که اعراب بخشی اساسی در آن هستند. در بعد داخلی، هر تحلیلگری می‌تواند دریابد که در جامعه آمریکایی تا چه اندازه در رابطه با انتخابات، اختلاف نظر وجود دارد.
درست است که اختلاف در خصوص برخی مسائل در بین آمریکایی‌ها مساله جدیدی نیست، همانطور که در مورد تنوع نژادی که ایالات متحده براساس آن تشکیل می‌شود، چنین اختلاف نظری در بین آمریکایی‌ها وجود دارد، چرا که اصل قانونی مساوات، به دلیل اقدامات مبتنی بر تبعیض نژادی در این کشور شکست خورده است.
علاوه بر این، در رابطه با قوانین مربوط به فرروش سلاح در آمریکا، اختلاف نظری بین مردم این کشور وجود دارد، مساله‌ای که به دلیل افزایش فروش سلاح و شدت گرفتن نا امنی و هرج و مرج، بسیار حساس شده است و می‌تواند منجر به وقوع یک جنگ داخلی در آمریکا شود، البته در صورتی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری از سوی بعضی با مخالفت مواجه شود و یا به دلیل افزایش قربانیان ویروس کرونا، ولو اینکه بایدن وارد کاخ سفید شود، می‌توانیم شاهد بالا گرفتن فشار‌های اقتصادی بر مردم و در نتیجه، وقوع یک جنگ داخلی باشیم.
افزایش اتهامات بین ترامپ و جو بایدن، در طول تبلیغات مربوط به انتخابات، در روز‌های اخیر به اوج خود رسید و در این میان، ورود ویروس کرونا نیز این رقابت را داغتر کرد و می‌تواند نقشی تعیین کننده در آراء مردم آمریکا داشته باشد.
اما روابط اعراب با آمریکای متفاوت، از امروز، خواه تحت ریاست جو بایدن و خواه تحت ریاست دونالد ترامپ، به چه صورت خواهد بود؟ می‌توان گفت: این رابطه «سهل و ممتنع» خواهد بود. به عقیده برخی کارشناسان، آمریکا همان آمریکای سابق است، چرا که این دولت، دولتِ موسسات است و اساسا با ورود هر رئیس جمهوری، تغییری نمی‌کند. این کلام ساده‌ای است، بله، موسساتی در آمریکا وجود دارند، که نقش مهمی دارند، اما فردی که وارد کاخ سفید می‌شود، تصمیم گیرنده اصلی است و ممکن نیست این امر نادیده گرفته شود.
نص قوانین و دستور العمل فعالیت موسسات در جوامع دموکرات، همواره حاکم قاطع و تعیین کننده‌ای نیستند. بنابراین، برای جوامع عربی بهتر است تا اوضاع خود را برای چگونگی تعامل با آمریکای تحت اداره جو بایدن یا دونالد ترامپ، مهیا کنند و در این میان، ترامپ قطعا از مسیری که در برخورد با اعراب آغاز کرده، عقب نشینی نمی‌کند و با هر کس بخواهد ادامه همکاری می‌دهد