اقتصادوتجارت : معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران طی اطلاعیه ای ؛ تکالیف محوله به دستگاههای اجرایی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در سفر رییس جمهور به استان خراسان رضوی را به واحدها ستادی و اجرایی بانک ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس اطلاعیه ابلاغی ۵۳۷۹ مورخ ۱۸ فروردین معاونت سازمان و برنامه ريزی به نقل از رئیس دفتر رئیس جمهوری، در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی ، شرکتهای دانش بنیان را در الویت قرار دهند.
در بند دیگر این اطلاعیه آمده است: نسبت به تولید فناورانه و دانش بنیان حوزه خود اشراف لازم را کسب و در تامین نیازمندی ها و انجام پروژه ها ابتدا توانمندی های شرکت های دانش بنیان داخلی را مورد توجه قرار داده ، فعالانه آنها را بکار گیری و از ظرفیت آنها استفاده نمایند.