پست بانک ایران در ارزیابی دولت الکترونیک در میان ۱۷۰ دستگاه اجرایی کشور رتبه ششم را کسب کرد
پست بانک ایران در ارزیابی دولت الکترونیک در میان ۱۷۰ دستگاه اجرایی کشور رتبه ششم را کسب کرد
اقتصادوتجارت : پست بانک ایران در ارزیابی دوره نهم دولت الکترونیکی و بر اساس ارزیابی مستمر کیفیت وب گاه ها و خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی دارای شناسنامه خدمات مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور ، رتبه ششم را کسب کرده است که نسبت به دوره قبلی 6 پله ارتقاء پیدا کرده است.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: مطابق اعلام دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، رتبه کسب شده این بانک بر اساس ارزیابی صورت گرفته در میان ۱۷۰ دستگاه اجرایی صورت گرفته و پست بانک ایران را در میان ۱۰ دستگاه برتر اجرایی کشور قرار داده است.
بنابراین گزارش در ارزیابی صورت گرفته دوره نهم، پست بانک ایران در شاخص های دولت کاربر محور، دولت شفاف، دولت یکپارچه، دولت مشارکتی به ترتیب امتیاز ۰٫۹۶، ۰٫۸۳ ، ۱ و ۱ و در مجموع کلی، امتیاز ۹۴٫۸۹ را کسب کرده است.
شایان ذکر است : در دوره قبلی ارزیابی ، پست بانک ایران با کسب ۹۰٫۰۸ در رتبه ۱۲ قرار گرفت که در ارزیابی دوره نهم رتبه بانک ۶ پله ارتقاء یافته و در میان شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیر ساخت، رتبه سوم را به دست آورده است.