پروژه‌های مشارکتی باید در راستای اهداف شهرداری باشد
پروژه‌های مشارکتی باید در راستای اهداف شهرداری باشد
شبکه اقتصادوتجارت : شهردارمنطقه ۵، از چندپروژه مشارکتی در سطح منطقه، بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، محمود کلهری، پس از بازدید از پروژه‌های مشارکتی و در جمع رئیس و کارکنان اداره سرمایه‌گذاری مشارکت‌های مردمی شهرداری منطقه ۵ اظهار داشت: پروژه‌های مشارکتی، باید در راستای اهداف شهرداری باشد.
♦️شهردارمنطقه ۵ تاکید کرد:اقدام‌‌ها، آسیب‌ها و اینکه با چه توانی می‌توان پروژه‌های مشارکتی را پیش برد، بررسی شود. برای پیشبرد امور، باید از اشتباه‌های گذشته درس گرفت. مسیر صحیح را ترسیم  و با اطلاعات دقیق، فعالیت کرد.
♦️شهردار منطقه۵، را در این بازدید فاطمه محمدی، رئیس اداره سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی همراهی کرد.