پرونده متخلفان پالادیم در دست هیات تخلفات قرار گرفت
پرونده متخلفان پالادیم در دست هیات تخلفات قرار گرفت
اقتصادوتجارت : رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت: پرونده افرادی که مجوز پالادیوم را صادر کرده اند و یا اینکه ناظر آن بوده و از آن جلوگیری نکرده اند به هیات تخلفات فرستاده شده است تا در مورد آنها تصمیم گیری شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، داوود گودرزی رئیس بازرسی شهرداری تهران در حاشیه نمایشگاه تهران ۱۴۰۱ گفت: رای ماده صد که سال ها صادر شده بود در این دوره اجرا شد و تونل زیر زمین مسدود و پلی که بین دو مجموعه زده شده بود تخریب شد. 

او تاکید کرد: در گام دوم پرونده متخلفین وقت که این مجوزها را داده بودند و جلوی چشم آنها این تخلفات انجام شده به هیات تخلفات فرستاده شده است تا با آنها برخورد شود و مصمم به این هستیم که حق و حقوق شهر و مردم رعایت شود و کسی به حریم شهری مردم تعرض نکند

رئیس بازرسی شهرداری تهران در خصوص مافیای دست فروشی در منطقه یک گفت: در مکان های مختلف شهر، معضل دستفروش ها را داریم که برخی جایی را دارند که در آنجا دستفروشی می کنند اما آنجا را به عنوان ملک خودشان به حساب می آورند. در واقع پس از گذشت سال ها و گذر زمان این حق را برای خودشان قائل شده اند که آنجا را  بفروشند.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر پیگیر این ماجرا هستیم تاکید کرد: محله به محله و منطقه به منطقه این موضوع را رصد می کنیم و از جاهای شلوغ تر هم شروع کردیم و سازمان ساماندهی مشاغل نیز به عنوان متولی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

گودرزی تصریح کرد:  اخیرا بحث تجریش و ۱۵ خرداد را آغاز کرده ایم و در کنار آن تلاش داریم که جایی را برای این کسبه شریف فراهم کنیم تا آنها با خیال راحت تر و کم هزینه تر شغل خود را داشته باشند و محلی برای درآمد آنها باشد و در مسیر تردد مردم نیز قرار نداشته باشد. 

او افزود: هدف این است که هم کسبه و صاحبان مغازه ها کار خود را انجام دهند و هم آنهایی که دست فروشی می کنند راه کسب درآمدشان محدود نشود و هم برای عبور و مرور مردم ممانعتی به وجود نیاید.