پرواز ماهانه چین به پیام برقرار می شود
پرواز ماهانه چین به پیام برقرار می شود
اقتصادوتجارت : پروازهای کارگو( باری هوایی) ماهانه از چین به مقصد فرودگاه بین المللی پیام توسط بخش خصوصی برقرار می شود .

در جهت تسهیل در امور مربوطه به حمل بار صنایع البرز، ماهیانه یک پرواز اختصاصی از کشور چین در جهت حمل بار صنایع، واحدهای تولیدی و بازرگانان البرز به فرودگاه بین المللی پیام برنامه ریزی شده است.

بر همین اساس صنایع مستقر در استان البرز در تمام بخش ها می توانند از این ظرفیت برای صادرات کالاهای تولیدی خود و واردات مواد اولیه بهره گیرند.

لازم به ذکر است متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دفتر بازرگانی هوایی واقع در ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی پیام مراجعه یا با شماره تلفن ۰۹۰۱۳۰۳۳۴۶۳.تماس حاصل نمایند.