پرداخت ۳۲۶ ميليارد ريال تسهيلات ازدواج در بهمن‌ماه
پرداخت ۳۲۶ ميليارد ريال تسهيلات ازدواج در بهمن‌ماه
اقتصادوتجارت : بانک سامان در طول بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۲۶ ميليارد ريال تسهيلات ازدواج پرداخت کرده است.

به گزارش سامان رسانه، بر اساس اعلام بانک سامان، طي بهمن‌ماه سال جاري بانک سامان ۳۹۸ فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ ۳۲۶۲۰۰ ميليون ريال پرداخت کرده است.
بر همين اساس، با احتساب پرداختي‌هاي بهمن‌ماه، بانک سامان از ابتداي سال ۱۴۰۰ تا پايان ‌بهمن‌ماه همين سال ۴۵۷۵ فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ ۳۵۹۱۰۱۰ میلیون ريال پرداخت کرده است.
همچنين بر اساس همين گزارش، از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن‌ماه، ۶۵۷۶ نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که از اين تعداد ۵۹۱۲ نفر در انتظار تعيين شعبه، ۱۹۱ نفر در انتظار پذيرش در شعبه، ۳۸۴ نفر در انتظار تکميل مدارک و ۸۹ نفر در انتظار اخذ وام هستند.۰