پرداخت ۲۶ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در فروردین ۱۴۰۱
پرداخت ۲۶ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در فروردین ۱۴۰۱
اقتصادوتجارت : بانک سامان در طول فروردین سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۶ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت کرده است.

بر اساس اعلام بانک سامان، طی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ بانک سامان ۲۱ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۲۵۹۰۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.

همچنین بر اساس همین گزارش، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان فروردین‌ماه، ۴۴۰۴ نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که از این تعداد ۳۹۷۱ نفر در انتظار تعیین شعبه، ۳۵۳ نفر در انتظار تکمیل مدارک و ۸۰ نفر در انتظار اخذ وام هستند.

لازم به ذکر است که دلیل کاهش پرداخت تسهیلات ازدواج در این ماه، تغییر بخشنامه پرداخت تسهیلات ازدواج از سوی بانک مرکزی بود.