پرداخت ۱۰۰ درصدی تسهیلات کرونا توسط شعبه طبس موسسه اعتباری ملل
پرداخت ۱۰۰ درصدی تسهیلات کرونا توسط شعبه طبس موسسه اعتباری ملل
شبکه اقتصادوتجارت : پرداخت ۱۰۰ درصدی تسهیلات کرونا (ویژه ی مشاغل آسیب دیده) توسط شعبه طبس موسسه ملل

 گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، در پی پرداخت ۱۰۰ درصدی تسهیلات کرونا (ویژه ی مشاغل آسیب دیده) توسط شعبه طبس موسسه ، معاونت محترم اداره کل و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس بصورت ویژه ازاین شعبه تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

در رده بندی اعلامی از سوی آن اداره کل سایر بانکهای شبکه بانکی کشور در رتبه های بعدی قرار داشتند و این موسسه با پرداخت کامل پرونده های تسهیلاتی معرفی شده رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
روابط عمومی موسسه اعتباری ملل برای این عزیزان و سایر همکاران، توفیق خدمت و بهروزی بیش از پیش آرزو می نماید.