پرداخت مطالبات سال۱۴۰۰ از سوی سازمان بیمه سلامت ایران
پرداخت مطالبات سال۱۴۰۰ از سوی سازمان بیمه سلامت ایران
اقتصادوتجارت : مدیرکل بیمه سلامت استان تهران از پرداخت مطالبات مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در سال1400 خبر داد.

دکتر محمد عفت پناه درباره وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد این اداره کل گفت: موسسات و مراکز درمانی سطح کشور طی سال گذشته به دلیل شرایط ایجاد شده در کشور نگرانی‌هایی از بابت تامین منابع و نقدینگی به‌ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داشته‌اند.
به گزارش روابط عمومی ، وی افزود بالغ بر۵۵۰۰ موسسه با اداره کل بیمه سلامت استان تهران طرف قرارداد هستندکه به تفکیک مراکز درمانی ، موسسات طرف قرارداد و خسارت متفرقه پرداخت مطالبات صورت گرفت.

شایان ذکراست پرداخت مطالبات موسسات طرف قرارداد حدود سه هزار میلیارد تومان درسال ۱۴۰۰بود که با توجه به تمهیدات بعمل آمده ازسوی سازمان بیمه سلامت جهت تامین مالی حوزه سلامت ، حمایت ازبیمه شدگان و موسسات طرف قرارداد تمامی مطالبات تسویه شده است.