پرداخت خسارت بیش از ۲۴ میلیارد ریالی توسط بیمه حافظ
پرداخت خسارت بیش از ۲۴ میلیارد ریالی توسط بیمه حافظ
اقتصادوتجارت :بیمه حافظ خسارت بیش از ۲۴ میلیارد ریالی به یک مصدوم حادثه رانندگی را پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه حافظ ، در پی بروز حادثه رانندگی در شهر مرزی بازرگان که منجر به مصدومیت شدید سرنشین خودرو شده بود ، شرکت بیمه حافظ در راستای ایفای تعهدات خود به ذینفعان و مشتریان و در مدت زمان کمتر از مهلت قانونی ، خسارت سنگین دیه حادثه دیده را پرداخت کرد .

عباس احمدیان معاون فنی بیمه حافظ ضمن بیان این خبر گفت : پرونده فوق متعلق به یکی از رانندگان ترانزیت کشور ترکیه می باشد که متاسفانه در مرز بازرگان دچار حادثه تصادف شده و منجر به ضایعه نخاعی وی گردید . در دی ماه سال جاری رای دادگاه صادر و مدارک مربوطه تحویل شرکت بیمه حافظ شد که با تلاش کارشناسان این شرکت ، در اسرع وقت رسیدگی و کمتر از مهلت قانونی تعیین شده خسارت ۲۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی پرداخت شد .

وی در ادامه افزود: این خسارت یکی از معدود خسارتها در این حوزه و با این مبلغ دیه در صنعت است که بیمه حافظ توانست در زمان کمتر از مهلت قانونی مشخص شده به تعهد خود در قبال بیمه گذار حادثه دیده عمل نماید .

احمدیان گفت : در سالهای اخیر علی رغم زیانده بودن رشته شخص ثالث در صنعت بیمه ، شرکت بیمه حافظ با کنترل مناسب ریسک موفق شد نسبت خسارت ۸۴ درصدی در سال ۹۹ را به ۴۷ در صد در سال جاری کاهش دهد.

وی بیان داشت : بیمه حافظ از معدود شرکتهای بیمه ای است که کلیه پرونده های خسارت معوق در رشته اتومبیل را در پایان سال تسویه نموده است .

بیمه حافظ بعنوان شرکت بیمه فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بخش عمده ای از پرتفوی مناطق مرزی را در اختیار دارد ، ارائه سرویس بهینه در این مناطق که عمدتأ در ارتباط مستقیم با واردات و صادرات می باشد را از اولویتهای اصلی و مهم خود میدانند.