پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به ۴/۷۵۴ نفراز مستاجرین
پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به ۴/۷۵۴ نفراز مستاجرین
اقتصادوتجارت : موسسه اعتباری ملل در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی وکمک به توانمند سازی مستاجرین درتأمین مسکن نسبت به اعطای تسهیلات به ۴/۷۵۴ نفراز مستاجرین اقدام نمود

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به متقاضیانی که در سامانه وزارت راه وشهرسازی ثبت نام ویکی از شعب موسسه اعتباری ملل راانتخاب نموده اند تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت می نماید
گفتنی است این تسهیلات در سقف های ۷۰۰ میلیون ریال در شهرتهران،۴۰۰ میلیون ریال در سایر کلانشهرها و۲۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها با بازپرداخت ۶۰ ماهه و ۳۶ ماهه پرداخت می گردد.