پرداخت بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی توسط بانک ملی ایران
پرداخت بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی توسط بانک ملی ایران
اقتصادوتجارت : در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، پرداخت تسهیلات بانک ملی ایران طی یک سال اخیر در قالب طرح های خوداشتغالی از مرز 70 هزار میلیارد ریال گذشت.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک با توزیع عادلانه تسهیلات گام های مهمی به منظور توسعه طرح های خود اشتغالی فراگیر ملی به جامعه هدف سازمان‌های حمایتی به نحوی شایسته برداشته است.

از این رو از ابتدای آبان ماه سال گذشته به مدت یک سال، در مجموع تعداد ۱۱۷ هزار و ۵۵۶ فقره تسهیلات خود اشتغالی به ارزش ۷۰ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد شهید و… پرداخت کرده است.

طی مدت یاد شده، ۷۶ هزار و ۸۵۸ فقره تسهیلات خود اشتغالی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، یک هزار و ۹۷۱ فقره تسهیلات خوداشتغالی به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، ۶۲۷ فقره تسهیلات خود اشتغالی به افراد تحت تکلف بنیاد شهید و همچنین ۲۰ هزار و ۶۰۳ فقره تسهیلات خوداشتغالی به افراد معرفی شده توسط بنیاد برکت تخصیص یافته است.