پذیرش سه مقاله از پژوهشگران بیمه اتکایی امین در بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
پذیرش سه مقاله از پژوهشگران بیمه اتکایی امین در بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
اقتصادوتجارت : سه مقاله از مقالات ارسالی کارشناسان و اساتید کمیته پژوهشی بیمه اتکایی امین در بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با نظر هیأت داروان همایش پذیرش شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی امین، کمیته پژوهشی این شرکت با اهداف: توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت انجام پژوهش در حوزه بیمه اتکائی و دیگر رشته‌های بیمه‌ای با تأکید بر پژوهش‌های کاربردی، توسعه دانش و شناخت بیمه‌ای کشور با تأکید بر بیمه‌های اتکائی، بررسی و ارائه راهکار در خصوص مشکلات و مسائل علمی و اجرایی شرکت بیمه اتکائی امین و تقویت پیوند آموزش و پژوهش در صنعت بیمه تشکیل شده است، با ارسال مقالاتی به دبیرخانه همایش بیمه و توسعه کار خود را آغاز کرد. بر اساس اعلام رسمی وبسایت همایش بیمه و توسعه از بین مقالات ارسالی کمیته پژوهشی بیمه اتکایی امین سه مقاله با عناوین؛ “ارائه الگوی تقسیم مازاد در تکافل عمومی ” نوشته ایوب کرمی در قالب سخنرانی و چاپ، مقاله “بررسی رابطه کارایی سرمایه فکری بر بهره وری در صنعت بیمه ایران” نوشته موسی رضایی میرقائد، صفیار امین، محمد وفایی یگانه در قالب پوستر و مقاله “تأثیر انقلاب چهارم صنعتی بر توسعه صنعت بیمه” نوشته موسی رضایی میرقائد، محمدی وفایی یگانه، صفیار امینی و بهروز میرزایی در قالب چاپ در مجموعه مقالات همایش پذیرفته شدند.