پتروشیمی های منطقه پارس حامی میراث فرهنگی و صنایع دستی استان بوشهر هستند
پتروشیمی های منطقه پارس حامی میراث فرهنگی و صنایع دستی استان بوشهر هستند
اقتصادوتجارت : رییس شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس در نشست مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی ، گردشگری ‌‌ صنایع دستی استان بوشهر ضمن اعلام حمایت پتروشیمی های منطقه پارس از میراث فرهنگی ، صنایع دستی و مبحث گردشگری استان بوشهر گفت: برنامه ریزی لازم برای توسعه اشتغال و کسب و کارهای حوزه صنایع دستی و کردشگری استان با حمایت پتروشیمی های منطقه پارس صورت خواهد گرفت.

دکتر حجت نظری تصریح کرد: باتوجه به پتانسیل های استان بوشهر در حوزه گردشگری و صنایع دستی ، پتروشیمی های منطقه با خرید صنایع دستی و محصولات هنرمندان استان بوشهر و همچنین برنامه ریزی اجرای تورهای بوم گردی استان بوشهر و استفاده از موقعیت توریسم صنعتی آماده هر گونه حمایت در این زمینه می باشند.

در این نشست سجادی منش، مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر ضمن قدردانی از نگاه ویژه شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس به مقوله های کردشگری و صنایع دستی استان ، به تشریح پتانسیل های این حوزه پرداخت.

در این نشست با هماهنگی مدیرعامل شرکت پازارگاد و رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی های منطقه پارس مقرر شد با استفاده از ظرفیت بانک تجارت ایران با انتقاد تفاهم نامه سه جانبه ای بین شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی های منطقه پارس ،بانک تجارت ایران و میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر حمایت‌های لازم از فعالیتهای حوزه گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر صورت گیرد.