پتروشیمی زاگرس با دانشگاه صنعتی شریف تفاهم نامه همکاری امضاء کرد
پتروشیمی زاگرس با دانشگاه صنعتی شریف تفاهم نامه همکاری امضاء کرد
اقتصادوتجارت : تفاهم‌نامه همکاری مشترک شرکت پتروشیمی زاگرس با دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور توسعه همکاری‌های طرفین در حوزه‌های علمی و پژوهشی امضاء شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، مراسم امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت پتروشیمی زاگرس با دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکتر دیداری؛ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و دکتر فدائی؛ مشاور عالی مدیرعامل در امور نوآوری و بهره‌وری شرکت پتروشیمی زاگرس، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دکتر شریف رئیس اتاق فکر این دانشگاه برگزار شد.در انتهای جلسه، تفاهم‌نامه همکاری مابین شرکت پتروشیمی زاگرس و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی امضاء و طرفین بر ایجاد ارتباط و تعامل‌های سازنده تأکید نمودند.