پتروشیمی بوعلی سینا فعال‌ترین شرکت هلدینگ خلیج فارس در بورس انرژی
پتروشیمی بوعلی سینا فعال‌ترین شرکت هلدینگ خلیج فارس در بورس انرژی
اقتصادوتجارت : در هفتۀ اول دی ماه ۱۴۰۰، بیشترین ارزش معامله برای محصولات گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس برای محصول ریفرمیت شرکت بوعلی‌سینا ثبت‌شده است. بر اساس آخرین گزارش هفتگی فروش محصولات گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در بورس کالا و انرژی که از سوی تجارت‌صنعت منتشر شده، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با اختلاف حدود یک میلیارد تومان از نفر بعدی (شرکت پتروشیمی بندرامام) بیشترین ارزش معاملات را در هفته اول دی ماه بورس انرژی در میان شرکت‌های گروه ثبت کرده‌است و فعال‌ترین شرکت گروه معرفی شده است.

همچنین بر اساس این گزارش، بیشترین ارزش معاملات از ابتدای سال جاری در بورس انرژی از بین شرکتهای زیرمجموعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس مربوط به شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با میزان ۱۷,۱۵۲ میلیارد ریال بوده است.

این شرکت با افزایش سهم در بازارهای منطقه‌ای، به افزایش زیرساخت‌های بارگیری و صادات زمینی محصولات پرداخته و امکان بارگیری از ۳ پایانه به صورت ۲۴ ساعته را نیز فراهم کرده که به کاهش هزینه‌های لجستیکی و افزایش سودآوری شرکت منجر شده است.