پتروشیمی بندرامام برترین منابع انسانی صنعت پتروشیمی کشور شد
پتروشیمی بندرامام برترین منابع انسانی صنعت پتروشیمی کشور شد
اقتصادوتجارت : پتروشیمی بندرامام برای اولین بار موفق به کسب نشان برنزین C۱ در جایزه ۳۴۰۰۰ منابع انسانی شد.

به گزارش روبط عمومی پتروشیمی بندرامام، ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و پنجمین دوره جایزه ملی استاندارد ۳۴۰۰۰ که به عنوان بزرگترین رویداد حوزه منابع انسانی کشور قلمداد می‌شود، توسط دانشگاه تهران در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ با حضور شرکت‌ها و سازمان‌ها مطرح کشور برگزار شد.
در این دوره از جایزه، ۲۰۷ سازمان و نهاد دولتی و خصوصی بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ توسط ارزیابان خبره دانشگاه تهران، مورد ارزیابی قرار گرفته که در این بین ۴۴ سازمان، امتیازات و شرایط لازم برای دریافت جایزه را کسب کردند.
در همین راستا پتروشیمی بندرامام بر اساس ۱۴ فرآیند و ۱۲ نگرش منطبق با سطوح بلوغ استاندارد ۳۴۰۰۰ توسط ارزیابان مورد ارزیابی قرار گرفت و این ارزیابی‌ها با نتایج بسیار مطلوب همراه شد تا مدیریت منابع انسانی بندرامام بالاتر از تمامی شرکت‌های پتروشیمی در بین پنج شرکت برتر کشور قرار گیرد و نشان برنزین C۱ در بین تمامی سازمان‌های شرکت کننده را کسب کند.
شایان ذکر است قرار گرفتن بین پنج شرکت برتر کشور در چشم‌انداز پتروشیمی بندرامام برای سال ۱۴۰۳ تعریف شده بود که مدیریت شرکت با اجرایی کردن اقداماتی همچون طراحی و اجرای ساختار سازمانی یکپارچه و چابک، ساماندهی نیروها در دو بخش کارفرمایی و پیمانکاری، اجرای نظام طرح طبقه بندی مشاغل، جذب نیروی انسانی در راستای بهره گیری از نیروی جوان و کارآمد، فعالیت‌های برجسته در حوزه سلامت کارکنان در دوران پاندمی کرونا، اقدامات نوین در حوزه مددکاری، موفق شد در سال جاری به این مهم دست یابد.