پایان ارزشیابی عملکرد HSE سالانه ۱۴۰۲ سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران
پایان ارزشیابی عملکرد HSE سالانه ۱۴۰۲ سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران
اقتصادوتجارت : سرپرست دبیرخانه HSE شهرداری تهران از پایان ارزشیابی عملکرد HSE سال1402 در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری با هدف نظارت یکپارچه برای پیشگیری از وقوع حوادث خبر داد.

fه گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، سجاد موسوی اعلام کرد: به منظور حصول اطمینان از اجرای الزامات HSE در واحدهای تابعه شهرداری تهران ارزشیابی عملکرد HSE سالانه ۱۴۰۲ سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران با هدف نظارت یکپارچه ، جهت پیشگیری از وقوع حوادث و صیانت از کارکنان و شهروندان شهرداری تهران، بر اساس دستورالعمل ابلاغی انجام شد.

وی افزود: این ارزشیابی در راستای تحقق اهداف مدیریت موثر و کارآمد ریسک ها، بهبود مستمر عملکرد و ارتقای هر چه بیشتر سطح مدیریت HSE سازمان و شرکتها و تعیین میزان اثربخشی استقرار مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) انجام می‌شود.