پاسخ‌گویی ۱۰۰ درصدی بانک آینده در انتشار و تأمین دسترسی آزاد به اطلاعات
پاسخ‌گویی ۱۰۰ درصدی بانک آینده در انتشار و تأمین دسترسی آزاد به اطلاعات
اقتصادوتجارت : بر اساس رتبه‌بندی جدید اعلام‌شده شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بانک آینده یکی از معدود بانک‌های موفق کشور با پاسخ‌گویی ‌صددرصدی شد.

همچنین، در آخرین گزارش کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و بانک مرکزی ج.ا.ایران در مهرماه سال گذشته، بانک آینده با صددرصد پاسخ‌گویی، در صدر شبکه بانکی کشور در این زمینه قرار گرفت.

پیرو ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به شبکه بانکی کشور، بانک آینده در سال ۱۳۹۶ به عضویت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درآمد و پاسخ‌گویی به الزامات مندرج در قانون پیش‌گفته را در دستور کار خود قرار داد.