وضعیت پروژه های نواحی ۴ ، ۵، ۶ و ۷ منطقه هجده بررسی شد
وضعیت پروژه های نواحی ۴ ، ۵، ۶ و ۷ منطقه هجده بررسی شد
اقتصادوتجارت : یعقوب هوشیار شهردار منطقه 18 تهران در ادامه بازدید های محله محور از نواحی چهار، پنج، شش و هفت منطقه هجده بازدید و وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی و محله ای را بررسی کرد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸ – یعقوب هوشیار شهردار منطقه هجده، در ادامه سلسله بازدید های محله محور در سطح منطقه ۱۸ ضمن بازدید کامل از نواحی ۴، ۵، ۶ و ۷ این منطقه گفت : احیای بافت فرسوده و بازگشایی کوی زینبیه و تملک املاک معارض محور شهیدان بهرامی که باید به عنوان مهمترین اولویت برنامه‌های کاری همکاران ناحیه دو قرار بگیرد. در این زمینه گزارش پیشرفت پروژه را بصورت روزانه از واحدهای مختلف دریافت و بررسی خواهیم کرد.
وی ضمن حضور در ستاد شهرداری های نواحی ۴، ۵، ۶ و ۷ منطقه هجده ضمن گفتگو با همکاران و بررسی فرآیندهای ادارات مختلف گفت: کار در ناحیه و محلات باید به صورت میدانی باشد و با پشت میز نشینی نمی توان مطالبات شهروندان را محقق کرد.
شهردار منطقه ۱۸ تهران، با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه های در دست احداث این ناحیه تأکید کرد: اتمام طرحهای شاخص عمرانی ، جلب رضایتمندی شهروندان، ایجاد مراکز اشتغال زایی و کارآفرینی ، تعریض وعقب نشینی خیابانهای اصلی ، ساماندهی ورفع سد معبر، جزو اولویت های اصلی در حوزه محلات و نواحی منطقه است.
هوشیار افزود: شهروندان باید احساس کنند که شهرداری از نهادی خدماتی خارج و به مجموعه‌ای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است. باید ظرفیت‌های ناحیه را درتمام زمینه ها و حوزه ها شناسائی و با فکر و مطالعه دقیق و درقالب پیشنهاد ارائه کنیم، بودجه سال ۱۴۰۱ باید با فکر و پشتوانه دقیق کارشناسی و فنی تهیه و ارائه شود.
بر اساس این گزارش شهردار منطقه ۱۸ نشست‌های جداگانه ای را با مدیران شهری نواحی و شورایاران برگزار و وعده داد تا پایان امسال سرانه های موجود در محلات افزایش مطلوب پیدا کند.