وضعیت جوی شهرهای پرتردد نوروزی طی روزهای پایانی تعطیلات
وضعیت جوی شهرهای پرتردد نوروزی طی روزهای پایانی تعطیلات
اقتصادوتجارت : سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیه‌ای وضعیت جوی شهرهای پرتردد کشور طی روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین را تشریح و اعلام کرد که وضعیت جوی بیشتر این مناطق صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

به گزارش ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، آسمان تهران (۱۲ فروردین) ابری و وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق و کاهش زیاد دما (۱۳ و ۱۴ فروردین) نیز قسمتی ابری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. 
وضعیت جوی اصفهان نیز طی این روزها صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و وضعیت جوی کرج نیز طی روز (۱۲ فروردین) قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و در بعضی ساعات وزش باد شدید و رگبار و رعد وبرق و کاهش زیاد دما و در روز (۱۳ و ۱۴ فروردین) قسمتی ابری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد خواهد بود. 
آسمان گرگان نیز طی این سه روز صاف و در بعضی ساعات نیمه ابری تا ابری و کمی ابری همراه با بارش و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.
آسمان ساری طی روز (۱۲ فروردین) ابری و همراه با کاهش زیاد دما و بارش پراکنده همراه با بارش باران و وزش باد و طی روزهای (۱۳ و ۱۴ فروردین) نیمه‌ابری همراه با بارش و وزش باد و آسمان شهر رشت طی این روزها نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. 
تبریز نیز طی روز (۱۲ فروردین) صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد شدید و ( ۱۳ و ۱۴ فروردین) آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد را تجربه خواهد کرد و آسمان مشهد روز ( ۱۲ فروردین) صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی و در بعضی ساعات وزش باد و طی روز (۱۳ و ۱۴فروردین) نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. 
وضعیت جوی اهواز (۱۲ فروردین) صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق یا غبار صبحگاهی و وزش باد و (۱۳ و ۱۴ فروردین) صاف تاقسمتی ابری همراه با وزش باد و آسمان شیراز نیز طی این سه روز صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.
وضعیت جوی بندرعباس نیز (۱۲ فروردین) کمی ابری و در بعد از ظهر وزش باد شدید و دریا مواج و (۱۳ و ۱۴ فروردین) صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.