ورود «بیمه حافظ» به مناقصات شرکت نفت و گاز گچساران
ورود «بیمه حافظ» به مناقصات شرکت نفت و گاز گچساران
اقتصادوتجارت : بیمه حافظ در راستای گسترش شبکه فروش؛ شعبه گچساران خود را تاسیس و نسبت به بازاریابی حرفه ای اقدام کرد. در این مسیر با معرفی فعالیت‌های توسعه‌ای شرکت طی مذاکره‌ای با دبیر کمیسیون مناقصات دفتر نفت و گاز گچساران به مناقصات آن شرکت ورود کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه حافظ؛ اشکانی، رئیس شعبه گچساران در جلسه‌ای با عیسی صائب، دبیر کمیسیون مناقصات دفتر نفت و گاز گچساران ضمن معرفی شرکت حافظ و ایجاد شعبه جدید این شرکت در گچساران خواستار حضور در مناقصات این شرکت شد.
دبیر کمیسیون مناقصات دفتر نفت و گاز گچساران از حضور بیمه حافظ در مناقصات استقبال کرد و مقرر شد؛ علاوه بر مناقصات داخلی شرکت نفت و گاز گچساران، بیمه حافظ به پیمانکاران این شرکت نیز در راستای بهره‌مندی از بیمه نامه های ثالث، مسئولیت و … معرفی شود.