وبینار «کودک و شهر» به مناسبت روز جهانی کودک
وبینار «کودک و شهر» به مناسبت روز جهانی کودک
شبکه اقتصادوتجارت : برگزاری وبینار «کودک وشهر »با حمایت معاونت رسانه مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی روز چهارشنبه ۱۶مهر.

سخنرانان:
? الهام فخاری ، عضو شورای شهرتهران
«بالندگی و‌ زیست کودکانه»
? مجتبی دانشور، مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران
«محلات دوستدار کودک»
?سیدمالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه،خدمات ومشارکت های اجتماعی شهرداری تهران
«حق کودک بر شهر»
?قاسم حسنی، عضو هیأت امنای انجمن حمایت از کودکان کار
«کودک و جامعه»
?فرشید یزدانی مدیرعامل انجمن حمایت از کودک
«شهر و زباله گردی»
?️وبینار با حمایت معاونت رسانه مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی است.
?زمان برگزاری:
چهارشنبه ۱۶ مهرماه، ساعت ۱۷