واکنش تند سحر زکریا به کار جدید مهران مدیری
واکنش تند سحر زکریا به کار جدید مهران مدیری
شبکه اقتصادوتجارت : چندی پیش سحر زکریا در مصاحبه‌ای، انتقاد‌های شدیدی به روش کاری جدید مهران مدیری کرد و اعتقاد داشت مهران مدیری دیگر در فعالیت‌های خود به علت نداشتن مدیریت خوب موفق نبوده است.
سحر زکریا در اینستاگرامش نوشت:
واقعا به چه حقی به ما توهین میکنید؟ اگر قرار است کاری ساخته شود ، بسازنند ولی این چه نوع خبریست که ایشان از تیم سابق خود استفاده نخواهند کرد و به سراغ بازیگران درجه یک خواهند رفت ، ممنون از این همه وقاحت، معلوم است دستانتان با هم در کاسه است از امروز دیگر حرمتی نگه نخواهم داشت زیرا حرمتم را زیر سیٔوال بردید وبه شما اجازه نمیدهم شاید همکارانم عادت به بی حرمتی کرده اند و یا همچنان نشسته اند که روزی ایشان لطف کنند وباز دستی به سرشان بکشند ولی من از این توهین نمیگذرم.
سحر زکریا در واکنش اتهام رابطه نامشروع با مهران مدیری نوشت که در سال های بازیگریش، شرافتمندانه فعالیت کرده و از کسی هراس نداره واهل باج خواهی هم نیست. او چند روز پیش گفته بود که بزودی در قالب یک ویدیو، درباره مافیای سینمای ایران، توضیحاتی افشاگرانه ارائه خواهد کرد که در این گزارش به آن اشاره کردیم.