واریز یارانه رمضان، توسط بانک سامان
واریز یارانه رمضان، توسط بانک سامان
اقتصادوتجارت : بانک سامان، یارانه کمک معیشتی رمضان را به حساب تمامی مشمولان را واریز کرد.

به گزارش سامان رسانه، با ابلاغ سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بانک سامان یارانه کمک معیشتی رمضان را به‌حساب تمامی مشمولانی که حساب یارانه‌شان نزد بانک سامان است، واریز کرد.
بر این اساس، عملیات واریز این یارانه به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ريال به ازای هر یک از اعضای خانواده توسط بانک سامان به پایان رسیده و چنانچه فردی نسبت به عدم دریافت این یارانه اعتراض دارد، می‌تواند موضوع را از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیگیری کند.