واریز سود مشارکت بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری سال ۱۴۰۰ بیمه “ما”
واریز سود مشارکت بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری سال ۱۴۰۰ بیمه “ما”
اقتصادوتجارت : سود مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه “ما” برای سال ۱۴۰۰ (منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰) به میزان ۲۲٫۳۹ درصد محاسبه و به اندوخته بیمه نامه ها واریز شد.

به نقل از روابط عمومی، مرادی مدیر بیمه های عمر و مستمری شرکت بیمه “ما” با تایید این خبر گفت: در راستای اجرای مواد آیین نامه ۶۸ شواری عالی بیمه، در سال ۱۴۰۰ نرخ سود مشارکت در منافع ۲۲٫۳۹ درصدی را برای اندوخته بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری محاسبه و به حساب بیمه نامه های مشمول واریز شد.

مرادی همچنین افزود: امکان مشاهده مبلغ سود مشارکت در منافع برای نمایندگان و بیمه گذاران از طریق سایت تخصصی بیمه های زندگی به آدرس https://life.bimehma.com وجود دارد.