هیچ گذرنامه‌ای برای حضور در مراسم اربعین تمدید نمی‌شود
هیچ گذرنامه‌ای برای حضور در مراسم اربعین تمدید نمی‌شود
اقتصادوتجارت : سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور گفت: اشخاصی که گذرنامه‌های بین‌المللی ندارند و یا تاریخ اعتبار آن پایان یافته هرچه زودتر گذرنامه خود را دریافت و یا حتما تعویض کنند و یا گذرنامه زیارتی دریافت کنند. هموطنان برای اخذ گذرنامه زیارتی باید به اپلیکیشن کاربردی پلیس من مراجعه کنند.