هوشمندسازی، از اولویت های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی است
هوشمندسازی، از اولویت های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی است
شبکه اقتصادوتجارت : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تاکید کرد: هوشمند سازی نظام مالیاتی، از مهمترین اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی و و مهمترین برنامه سازمان امور مالیاتی کشور است.

 گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با بیان این مطلب گفت: بدون تردید یکی از مهمترین دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال های اخیر، هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده که مهمترین پیامد آن، تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۷، تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی سال ۹۸ و همچنین تحقق حدود ۱۰۰ درصدی درآمدهای پیش بینی شده هفت ماهه نخست امسال بوده که اینچنین عملکردی، بسیار قابل ملاحظه و کم سابقه است.
دکتر پارسا تصریح کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی سال های اخیر، در حالی اتفاق افتاده که کشور با تحریم های شدید اقتصادی رو به رو بوده و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، بدون افزایش نرخ مالیات ها و فشار بر مودیان فعلی و تنها با تمرکز بر شناسایی مودیان جدید، مبارزه با فرارهای مالیاتی و وصول مطالبات مالیاتی رقم خورده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین عنوان داشت: از ابتدای سال ۱۳۹۷ لغایت مهرماه سال ۱۳۹۹ از محل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان در قالب عوارض و به منظور توسعه شهری و روستایی، در اختیار شهرداری‎ها و دهیاری های سراسر کشور قرار گرفته است.
دکتر پارسا ادامه داد: همچنین مجموع مالیات قابل تخصیص به بخش سلامت ( وزارت بهداشت و درمان) از سال ۱۳۹۷ لغایت مهرماه سال ۱۳۹۹، حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی در ادامه به سهم ورزش های همگانی از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۷ لغایت مهرماه ۱۳۹۹، حدود چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از بابت سهم ۲۷ صدم درصدی ورزش همگانی از مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده است.