همگرایی بیشتر پژوهشکده ها در اجرای پروژه های شبکه ملی اطلاعات
همگرایی بیشتر پژوهشکده ها در اجرای پروژه های شبکه ملی اطلاعات
اقتصادوتجارت : جلسه شورای مدیران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور کلیه مدیران پژوهشگاه برگزار و در این جلسه روسای پژوهشکده ها و مراکز پژوهشگاه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص شبکه ملی اطلاعات را ارائه نمودند.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر لزوم همگرایی بیشتر پژوهشکده ها و مراکز در اجرای این پروژه ها گفت: اجرای پروژه های شبکه ملی اطلاعات بایستی در نهایت منجر به یک طراحی برتر برای شبکه ملی اطلاعات شود و هریک از پروژه ها مانند قطعه ای از یک پازل این طراحی را تکمیل نماید،
رئیس پژوهشگاه ارتباطات بر لزوم شناسایی و استفاده از افراد متخصص به عنوان مشاور تاکید و افزود: استفاده از هوش مصنوعی د  همه بخش های این پروژه ها بسیار ضروری کمک کننده خواهد بود.
در این جلسه مقرر شد ساختار اجرایی بازنگری و ساختار نظارتی نیز تدوین و در جلسه آتی مطرح گردد.