همکاری متقابل پست و مخابرات گسترش می یابد
همکاری متقابل پست و مخابرات گسترش می یابد
شبکه اقتصادوتجارت : در دیدار مدیر مخابرات منطقه تهران با مدیرعامل شرکت ملی پست، در خصوص توسعه همکاریهای دوجانبه بحث و تبادل نظر شد.

 گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، در این دیدار که صبح امروز با حضور سید علی ملک جعفریان مدیر مخابرات منطقه تهران برگزار شد، رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به اهمیت همکاری پست و مخابرات گفت: همکاری پست و مخابرات می تواند موجب ارائه خدمات بهتر به شهروندان شود و زمینه آسایش آنها را فراهم نماید.

وی افزود: یکی از سیاستهای شرکت ملی پست ارائه خدمات نیابتی از سوی سازمانها به مردم است و بر اساس همکاریها و تجربیات موفق گذشته، این شرکت آمادگی تعریف و تدوین برنامه های دیگر را دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پست اضافه کرد: پست از نظر دسترسی فیزیکی به همه نقاط کشور، دارای ظرفیتی کم نظیر است و با توجه به تغییرات گسترده در حوزه ارتباطات اجتماعی، توسعه همکاری میان پست و مخابرات می تواند زمینه ساز رونق یافتن فعالیتهای دیگر از قبیل تجارت الکترونیک شود که رفاه عمومی را در پی داشته باشد.

ملک جعفریان نیز در این دیدار همکاریهای گذشته میان پست و مخابرات را تجربیاتی موفق توصیف کرد و خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی راههای تداوم و توسعه همکاریهای دو جانبه شد.

در این جلسه، حسین غضنفری معاون فنی و بازرگانی مدیرعامل و مهدی مقصودی مدیرکل پست استان تهران نیز حضور داشتند.