همکاری آموزشی و پژوهشی بانک توسعه تعاون و دانشگاه امام صادق (ع) توسعه می یابد
همکاری آموزشی و پژوهشی بانک توسعه تعاون و دانشگاه امام صادق (ع) توسعه می یابد
اقتصادوتجارت : با رویکرد توسعه تعاملات آموزشی و پژوهشی بانک توسعه تعاون و دانشگاه امام صادق(ع) نشستی با حضور مدیران مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون و هسته حقوق بانکی این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،این نشست به منظور هم اندیشی در خصوص ظرفیت ها و استعدادهای همکاری متقابل میان بانک و دانشگاه صورت پذیرفت که می تواند نقش مهمی در ترسیم و گسترش روابط آموزشی و پژوهشی بانک و دانشگاه همسو با ماموریت های دولت سیزدهم ایفا کند.
در این نشست کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت و جایگاه رویکرد توسعه ای- اجتماعی در بانکداری ایران، فرهنگ سازی برای مبانی قانونی استقرار این نوع بانکداری در کشور را حائز اهمیت خواند.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون افزود:هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) ظرفیت و توانمندی مناسبی در زمینه فرهنگی سازی برای مقوله حقوقی و قانونی پیاده سازی بانکداری توسعه ای- اجتماعی دارد که می تواند حلقه اشتراک مطلوبی برای هر دو طرف به منظور توسعه و گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی فراهم سازد.
میرزاخانی همچنین با پرداختن به برنامه جامع حقوق بانکی، گفت : برنامه مذکور به چالش های مهم نظام بانکی پرداخته و می تواند سهم برجسته ای در توسعه دانش حقوقی مدیران و کارکنان نظام بانکی داشته باشد.
یاسر مرادی ، مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) نیزدر این نشست ضمن با اهمیت خواندن مقوله حقوقی و قانونی پیاده سازی بانکداری توسعه ای- اجتماعی در ایران، گفت: برنامه مذکور نیازمند طراحی و اجرای یک راهبرد مشترک در میان بانک های مرتبط است که نیازمند هم افزایی همه بانکهای توسعه ای – اجتماعی است. وی طراحی شیوه جدید امهال مطالبات بانک ها، متفاوت بودن رویکرد بانک های تجاری و توسعه ای – اجتماعی در امهال مطالبات را مهم شمرد.
مدیر هسته پژوهشی حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در تبیین کارگاه تخصصی جامع حقوق بانکی گفت:پیشگیری و آموزش حقوق بانکی هدف اصلی برنامه مذکور است و سرفصل‌های کابردی متناسب با دغدغه ها و مسایل نظام بانکی کشور تدوین شده است تا در قالب مدرسه حقوق بانکی آموزش داده شود. وی همچنین افزود اساتید از دانشگاه امام صادق(ع)، قوه قضاییه و مدرسان حوزه پولی و بانکی برای آموزش اصولی و کابردی مباحث دعوت شده اند.
حسن عاشقی رییس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون در این نشست با اشاره به ظرفیت ایجاد شده با عنوان هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: کارگاه تخصصی جامع حقوق بانکی می تواند زمینه مناسبی برای گسترش همکاری های آموزشی بین بانک توسعه تعاون و دانشگاه امام صادق(ع) باشد. وی با اشاره به اعلام نیاز برخی واحدهای بانک به دوره ها و سرفصل های مدرسه حقوق بانکی گفت؛ زمینه برای طراحی برنامه آموزشی سه جانبه میان بانک توسعه تعاون، قوه قضاییه و دانشگاه امام صادق(ع) با محوریت کارگاه تخصصی جامع حقوق بانکی فراهم شده است.
حسین سرین ، رئیس اداره کل پژوهش بانک توسعه تعاون در این نشست بر توسعه تعاملات پژوهشی به منظور شناخت ظرفیت های پژوهشی هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با هدف بهره گیری در طرح ها و نیازهای پژوهشی بانک توسعه تعاون در زمینه حقوق بانکی تاکید و ظرفیت های هسته پژوهشی حقوق بانکی دانشگاه امام صادق در حوزه پژوهشی مدیریت مطالبات را مهم برشمرد.