همه باید قدردان قهرمانان‌ و پیشکسوتان ورزشی‌باشند و برای این‌مهم فرهنگسازی کنند
همه باید قدردان قهرمانان‌ و پیشکسوتان ورزشی‌باشند و برای این‌مهم فرهنگسازی کنند
شبکه اقتصادوتجارت : شهردار منطقه۵ گفت: تجلیل و‌ قدردانی از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی، ضروری است و همواره باید در اولویت و دستورکار باشد.

محمودکلهری، دردیدار‌با مصطفی ابطحی، مشاور وزیر ورزش و جوانان و رئیس صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی اظهار داشت: تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی که با تلاش فراوان، باعث افتخارآفرینی ایران زمین می‌شوند، امری ضروری است که نباید از آن غافل ماند، این مهم هم سبب ایجاد دلگرمی و نشاط برای پیشکسوتان ‌می‌شود و هم باعث ایجاد انگیزه و روحیه برای جوانان می‌شود که به ورزش کردن، گرایش پیدا کنند.
♦️او‌ افزود:‌باید قدردان، تمام مفاخر ایران‌زمین باشیم و برای این مهم فرهنگسازی کنیم.
♦️شهردارمنطقه۵ گفت: سرمایه‌های انسانی بسیار زیادی در منطقه ۵ وجود دارند که باید با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی صحیح، اقدام‌های لازم برای قدردانی و تکریم از این عزیزان، انجام شود.
♦️کلهری گفت: فرهنگسازی برای تکریم از قهرمانان و مفاخر، نیاز به برنامه ریزی صحیح و بلندمدت دارد.
♦️در این دیدار، مشاور وزیر ورزش و جوانان و رئیس صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی نیز گفت: ایجاد تحول، اثربخشی و رسیدن به تکامل سه محور اصلی است که در برنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی به آن توجه شده است.
♦️موسوی رئیس اداره ورزش منطقه نیز گفت: هر چه پیشکسوتان ورزش ما مورد حمایت و توجه قرار گیرند، جوانان بیشتری برای ادامه راه قهرمانی این بزرگان ترغیب می‌شوند.
♦️در این دیدار، فیض رئیس روابط عمومی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان حضور داشت.