همراه با عملیات انبار گردانی در انبار های اپال پارسیان سنگان
همراه با عملیات انبار گردانی در انبار های اپال پارسیان سنگان
اقتصادوتجارت : برگزاری جلسه واحدهای حاضر در عملیات انبارگردانی با حضور مدیر مجتمع و رئیس انبارها، با هدف هدایت، هماهنگی و پشتیبانی در زمان اجرای عملیات انبار گردانی .یکی از مهم ترین و همین طور زمان‌بر ترین عملیاتی که در انبار‌ها صورت می گیرد، علملیات انبارگردانی است. در واقع این روش یکی از رایج ترین و دقیق ترین روش های کنترل موجودی انبارها به شمار می رود.

به طور کلی عملیات انبارگردانی را این گونه می توان تعریف کرد: به کنترل فیزیکی فضای انبار، شمارش دستی موجودی کالاها در یک یا چند بازه زمانی مشخص و بررسی عدم مغایرت آن با موجودی ثبت شده در سیستم انبارداری و کاردکس کالا، عملیات انبارگردانی می گویند.

🔸کنترل انبارگردانی و کنترل موجودی انبار معمولا به صورت سالانه انجام می شود؛ بنابراین باید بسیار دقیق و با رعایت یک سری اصول انجام شود.

🔸هدف از انبارگردانی به طور کلی شمارش موجودی اقلام کالا به منظور ایجاد اطمینان از وجود کمی و کیفی کالاهاست. به این جهت لازم است قواعدی درحین انبارگردانی انجام پذیرد. از جمله این قواعد، الصاق تگ به کالا می باشد. همچنین مواردی از قبیل پلمپ انبار، وارد و خارج نشدن کارکنان و افراد به انبار، مرتب سازی کالاها و سایر موارد امنیتی باید مورد بررسی قرار گیرد.

🔸عملیات انبارگردانی در شرکت اپال پارسیان سنگان در بازه های زمانی سه ماهه، شش ماهه و سالیانه توسط مهندسین و کارشناسان متخصص صورت می گیرد تا اطمینان حاصل شود که میزان اقلام موجود در شرکت با موجودی های مندرج در سیستم موجودی انبار مطابقت دارد.

🔸به صورت کلی عملیات انبارگردانی شامل بخش های زیر می باشد :
۱٫ برنامه ریزی و سازماندهی انجام عملیات انبار گردانی
۲٫ تدارک و آماده سازی
۳٫ عملیات شمارش
۴٫ تهیه گزارش عملیات انبار گردانی

🔸که این عملیات با حضور کارشناسان متخصص و با حضور افراد ذیل انجام می گیرد:
۱) سرپرست انبارگردانی
۲) گروه کنترل
۳) انباردار
۴) گروه های شمارش گر که هر گروه ۲ نفره است (یک نفر شمارش گر و یک نفر ثبت کننده) که وظیفه دارند اقلام را شمارش و در تگ های شمارش ثبت کنند.