هلدینگ خلیج فارس از موفق‌ترین و سودآورترین شرکت‌های واگذار شده دولتی است
هلدینگ خلیج فارس از موفق‌ترین و سودآورترین شرکت‌های واگذار شده دولتی است
اقتصادوتجارت : هلدینگ خلیج فارس در این سال‌ها عملکرد بسیار خوبی داشته است.

نتیجه مدیریت شایسته هلدینگ خلیج فارس، کارایی و بهره‌وری بالای این شرکت است و امیدواریم بر کارایی خوب این شرکت که نتیجه‌اش در اقتصاد ملی مشهود است بعد از این واگذاری، افزوده شود.