هشدار مدیریت بحران تهران نسبت به احتمال وقوع طوفان
هشدار مدیریت بحران تهران نسبت به احتمال وقوع طوفان
اقتصادوتجارت : رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مدیریت بحران تهران با اشاره به هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی استان تهران بر ضرورت توجه به هشدارهای لازم از سوی شهروندان و افزایش آمادگی دستگاه‌های امدادی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، پدرام قودجانی افزود: هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان تهران مبنی بر ناپایداری محلی، وزش باد شدید تا خیلی شدید ، خیزش موقت گرد و خاک برای روز شنبه لغایت سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ صادر گردیده است، لیکن با عنایت به تقویت سامانه موصوف، اداره کل هواشناسی استان تهران در روز جاری به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ نسبت به ارتقاء سطح هشدار به نارنجی اقدام نموده است.