هسازی و مناسب سازی بوستان های منطقه۲
هسازی و مناسب سازی بوستان های منطقه۲
اقتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 2 از بهسازی و مناسب سازی بوستان های خبر داد و گفت: در این طرح نصب لوازم ورزشی و نیمکت ویژه افراد توان یاب ، بهسازی وتعویض کفپوش محل بازی کودکان، مناسب سازی معابر و… در بوستان ها انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲،علیرضا جعفری با اعلام این خبر تصریح کرد: بر اساس برنامه های مدیریت شهری برای مناسب سازی فضاهای شهری برای تسهیل در دسترسی همه شهروندان ، طرح بهسازی و مناسب سازی بوستان ها در دستور کار قرار گرفت.
جعفری با اشاره به مناسب سازی بوستان زرافشان گفت: در همین راستا بوستان نیما، به عنوان بوستان دوستدار افراد توان یاب نیز به منظوراستفاده افراد دارای معلولیت مناسب سازی شده است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲با اشاره به بهسازی سرویس بهداشتی بوستان ها گفت: بهسازی کفپوش پارک ها و وسایل بازی و ست های ورزشی و بدنسازی از دیگر اقدامات اجرایی است.